Psicologia escolar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'educació és una etapa molt important en el creixement de qualsevol individu. Tot i això, poden sorgir entrebancs al llarg de l'escolarització que dificultin o influeixin negativament a l'hora d'avançar cap endavant, per aquest motiu és molt important que aquests nens i nenes rebin ajuda d'un suport extern que els doni les eines necessàries per poder aplicar tècniques d'estudi i millorar en l'autonomia acadèmica. Per altra banda i de forma paral·lela, no ens hem d'oblidar de treballar la seva MOTIVACIÓ i AUTOESTIMA que, en moltes ocasions, estan malmeses com a conseqüència de les dificultats en determinats aprenentatges.

 

 Els serveis psicopedagògics que s'ofereixen són: 

§ Reeducacions psicopedagògiques: es base en una intervenció personalitzada que permet reconstruir els buits en determinats aprenentatges i treballar els dèficits que originen un baix rendiment escolar.

     - TDAH

     - Dislèxia, discalcúlia,...

     - TANV

     - etc...

§  Reforç extraescolar (Matemàtiques, Anglès, Català, Castellà, Ciències,...)

§  Tècniques d'estudi

§  Orientació escolar i professional

*Aquest treball pot ser individual o en grup (entre 2 i 3 nens/es).