Psicologia infantil i juvenil

                                                          

 

Fer una bona avaluació i diagnòstic és molt important quan es sospita d'algun trastorn o bé quan s'observen canvis a nivell emocional de l'infant i l'adolescent.  S'ha de tenir molt en compte i promoure el benestar emocional, social, psicològic, escolar, familiar,... de cada nen i nena ja que una intervenció precoç fa que molts dels símptomes es redueixin i garanteix una millora en la qualitat de vida.

 

Contacta amb el servei de psicologia clínica per assessorament o en cas de que el teu fill/a tingui:

- Orientació a pares

- Trastorns d'ansietat i Fòbies específiques (ansietat generalitzada, fòbia escolar,...)

- Trastorns de l'estat d'ànim o depressió

- Dificultats per controlar els esfínters (enurèsi diürna o nocturna, encopresis,...)

- Trastorns per dèficit d'atenció amb/sense hiperactivitat (TDAH)

- Trastorns de conducta (negativista desafiant, problemes de conducta,...)

- Trastorns de l'Espectre Autista (TEA, Sd. Asperger,...)

- Trastorns adaptatius

- Alteracions de la son (insomni, malsons,...)

- Manca d'habilitats socials

- Entrenament en intel·ligència i educació emocional

- Etc...