Judit Verdaguer Mitjans - Psicòloga infantil i juvenil col. 20277

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona a l'any 2011 i Màster en Psicopatologia clínica infanto-juvenil a la Universitat Autònoma de Barcelona a l'any 2013. 

Experiència contrastada com a psicòloga infantil i juvenil en CSMIJ (Centre de Salut Mental infanto-juvenil) i Hospital de Dia, també com a psicoterapeuta A.B.A. en Trastorns de l'Espectre Autista i com a psicopedagoga realitzant reeducacions individualitzades i grupals en nens amb TDAH, Dislèxia, amb baixa motivació acadèmica,... 

 

Formació continuada

- Aplicació i interpretació de tests en Psicologia de l'Educació al COPC l'any 2014.

- Intervenció en Trastorns de l'Aprenentatge a la Fundació ADANA l'any 2014.

- Taller A.B.A: la intervenció en l'autisme al COPC l'any 2014.

- Reeducacions psicopedagògiques a la Fundació Adana l'any 2013.

- "Pay Attention" (TDAH) a la Universitat de Pensilvània l'any 2013.

- L'Hora del Joc com a Eina Diagnòstica al Col·lègi Oficial de Psicòlegs de Catalunya l'any 2012.

- Tècnica en Educació Emocional al PRISMA l'any 2011.