El Centre

 

La Clau és un centre privat d'atenció, orientació i tractament en psicologia. S'ha creat fruit de la motivació i la il·lusió personal amb l'objectiu principal d'oferir una millor qualitat de vida als infants i adolescents tot tenint en compte les necessitats individuals de cada un d'ells. Ofereix un servei  acurat  de  Tractament  i  Intervenció tant en Psicologia escolar com en psicologia clínica. També ofereix un servei de consulta, orientació i informació als pares i a professionals de l'entorn educatiu. 

 

 

L'àrea de tallers, per altra banda, desenvolupa activitats complementàries i petits cursos relacionats a proporcionar nous hàbits, tècniques i estratègies per tal de que l'infant sigui capaç de millorar certs aspectes de la seva vida fomentant el benestar emocional, social i acadèmic (control de la impulsivitat, fomentar unes bones tècniques d'estudi,...).