El joc com a eina d'aprenentatge (atenció i memòria)

 

El joc ocupa un espai molt important en el desenvolupament de la personalitat del nen. A través del joc el nen aprèn, desenvolupa la seva creativitat i imaginació, desenvolupa el llenguatge i pot comprendre i assolir els èxits i els fracassos. També a través del joc podem fomentar el raonament lògic, l’atenció, la memòria, la percepció, l’organització i planificació i la seva expressió oral i escrita. Per aquest motiu, el present article és per parlar d’alguns jocs que estan molt bé per treballar determinats aspectes. En aquest cas ens centrarem en els jocs que ens permeten treballar l’atenció, la memòria i la percepció:

 

1.    Sillas: Joc que consisteix en apilar una cadira sobre una altre amb molta atenció i has de vigilar que no et caiguin. Treballa l’atenció i l’agilitat.

2.    Lince: Joc clàssic que permet treballar la memòria, l’agudesa visual, els reflexes, la velocitat de processament i l’atenció.

3.    Speed Cups: cada jugador té 5 gots de colors i competeix per completar l'objectiu el més ràpid possible. Les cartes mostren com s'han de col·locar els gots. Treballa la percepció visual, la coordinació ull-mà i la velocitat de processament de la informació.

4.    Fantasma Blitz: Hi ha 5 objectes de colors diferents i cartes amb dos objectes representats en cadascuna d'elles. Un dels jugadors gira la carta superior de la baralla de tal manera que quedi visible per a tothom. Llavors els jugadors han d'intentar agafar l'objecte que coincideixi, en tot fins i tot el color, amb el mostrat a la carta. Si no hi ha objecte que compleixi els requisits, els jugadors han d'agafar el que ni es mostri a la carta ni comparteixi color amb cap dels objectes que apareguin en ella. El jugador que encerti, col·locarà la carta davant d'ell com a recompensa. Joc molt útil per aquells nens que mostren impulsivitat.

5.    Mikado: Joc de destresa que treballa sobretot l’habilitat del control de moviments de la mà, la motricitat fina, la coordinació ull-ma i l’atenció.

6.    Ugha Bugha: Hauràs memoritzar els sons o accions que es mostren a les cartes i reproduir la seqüència en l'ordre correcte. És una manera eficaç i divertida d'estimular la memòria de treball.

7.    Cucu-Tras: Joc de memòria visual en què es reparteixen unes cartes a sobre la taula.  Un dels jugadors tanca els ulls mentre l’altre canvia una de les cartes, aleshores el jugador que ha tancat els ulls ha d’encertar quin canvi ha fet.

8.   Amaze: Treballa la coordinació ull-mà, la motilitat ocular, la planificació i la visualització del camí pel que s'està estimulant la part motora del còrtex prefrontal i l'escorça visual. Tot això permetrà orientar-nos amb més facilitat en l'espai.

9.    Monos Locos: La missió més important en aquest joc, és evitar que els monos caiguin de l’arbre. És un joc d’habilitat que treballa l’atenció i la coordinació mà-ull.

10. Tangram: Estimula diverses facetes de la percepció, com el tancament visual (reconèixer la forma completa a partir d'altres formes o objectes incomplets) i veure el tot a partir de les parts o la visió espacial.

11. Dobble: Consisteix en buscar el símbol idèntic entre dues cartes. És un joc imprescindible per a totes aquelles persones amb problemes atencionals.