Com potenciar l'autoestima dels nostres fills/es

L'autoestima es base en un conjunt de consideracions, positives o negatives, referides a un mateix. És la opinió que cada persona té de si mateix i es veu reflectida en les seves capacitats, personalitat, valors... És, per tant, el valor que ens donem a nosaltres mateixos.

Tal i com ja havia exposat el psicòleg humanista Carl Rogers, l'arrel dels problemes de moltes persones deriven de la pròpia infravaloració. D'aquí, la importància que va agafant treballar i fer èmfasi a l'autoestima ja que aquesta és una necessitat emocional bàsica per qualsevol ésser humà. És per això que en els nens se'ls hi ha de potenciar ja que estan en procés de creixement i de formació de la seva manera de ser, per tant, el seu benestar emocional depèn d'ell mateix i també de l'entorn familiar i acadèmic que l'acompanya.

Una bona autoestima ajudarà al nen o nena a tenir un millor rendiment acadèmic, també a millorar les seves relacions socials, a vèncer les inseguretats i a tenir una bona salut emocional. Però, quin paper tenen els pares en tot això? Poden ajudar a construir un dels pilars fonamentals de la infància i l'adolescència? Doncs d'ells depèn l'autoconcepte que els seus fills s'aniran creant.

Per aquest motiu, a continuació deixo alguns consells per tots els pares i mares que vulguin ajudar als nens/es a enfortir la seva autoestima:

·         Evitar les comparacions entre nens/es ja que tots són diferents, sobretot entre germans/es.

·         Generar un bon ambient a casa per tal de poder compartir moments del dia conjuntament.

·         Evitar els missatges amb negatiu: "no ho fas bé" i canviar-ho per missatges més positius: "si ho fas d'aquesta altra manera segur que va bé".

·         Reforçar positivament quan fan les coses ben fetes

·         Transmetre-li afecte a partir de carícies, físiques (una abraçada, un petó,...) o emocionals ("t'estimo",...).

·         També pot assumir tasques de casa, coherents amb l'edat del nen. D'aquesta manera també farem que contribueixin en ajudar a la casa.  

·         Si un nen té molts problemes d'autoestima i inseguretat, és important derivar-lo a un tractament específic amb un especialista.

 

Judit Verdaguer Mitjans

Psicòloga infantil i juvenil