L' infància és una etapa de desenvolupament de l'ésser humà que va des del naixament fins a la seva adolescència. Un cop arribat a l'adolescència, aquesta està marcada per un procés de canvis i és el període de transició entre l'etapa infantil i l'etapa adulta. Es base en descobrir la identitat pròpia de cada un. Ambdues etapes són períodes evolutius que es basen en APRENDRE per poder CRÉIXER. Per aquesta raó és molt important tenir en compte el benestar social i emocional del nen o nena, tenint present en tot moment el medi escolar, familiar,... en què s'envolten.